ງານວາງສະແດງ

2002 Shanghai International Valve Fair

ປີ 2002 ງານວາງສະແດງສາກົນຊຽງໄຮ້

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

ງານວາງສະແດງເຄື່ອງຈັກໂອຊາກາປີ 2018, ຍີ່ປຸ່ນ

2018 German wire and tube Exhibition

ງານວາງສະແດງສາຍແລະທໍ່ເຢຍລະມັນປີ 2018

2016 Canton Fair

2016 Canton Fair

Photo of German customers in 2018

ຮູບພາບຂອງລູກຄ້າເຢຍລະມັນໃນປີ 2018

2002 Shanghai International Valve Fair

ປີ 2002 ງານວາງສະແດງສາກົນຊຽງໄຮ້

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

ງານວາງສະແດງເຄື່ອງຈັກໂອຊາກາປີ 2018, ຍີ່ປຸ່ນ

2018 German wire and tube Exhibition

ງານວາງສະແດງສາຍແລະທໍ່ເຢຍລະມັນປີ 2018

2016-Canton-Fair-

2016 Canton Fair

Photo of German customers in 2018

ຮູບພາບຂອງລູກຄ້າເຢຍລະມັນໃນປີ 2018